ŞEHİDİYE CAMİİ VE MEDRESESİ

Şehidiye Mahallesi’ndedir. Katip Ferdi, bu yapının Sultan Melik NasruddinArtuk Aslan tarafından 1201-1239 yaptırılıp kendisinin de buraya gömüldüğünü bildirmektedir. Araştırmacılar, medreseyi genellikle 13. yüzyıl başına tarihlendirmektedir. Her iki durumda da medrese 13. yüzyılın ilk yarısında kurulmuş olmalıdır. 1916 yılında camiye bu gün ayakta duran minaresi ilave edilmiştir.